Thiết Kế Website

Code Tự Động Lưu Ảnh Vào Bài Viết WordPress

5/5 - (8 bình chọn)

Hôm nay mình xin chia sẻ tới anh em một bài cũng khá hay cho những anh em nào làm web vệ tinh hoặc hay làm copywriting. Cái này tốt cho các anh em làm seo khi mình lười làm ảnh, chỉ cần copy 1 phát là về luôn. Đỡ phải nhức đầu vụ điền thông tin ảnh. Mục đích chính là tiết kiệm thời gian xây dựng web vệ tinh. Mà Ảnh giờ là một phần seo không thể thiếu trên google. Anh em cũng nhớ đừng bỏ qua.

Ngày nay việc copy bài viết từ một trang khác rất phổ biến, những vấn để làm các bạn quan tâm đó là sau khi copy lại phải sửa lại link ảnh phòng trường hợp website bạn copy bị die. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tự động lưu ảnh vào host khi copy bài từ nguồn khác.

Ưu điểm của code này

Tự động lưu tất cả hình ảnh khi copy từ nguồn khác chỉ thông qua 1 lần bấm save. Code ổn định không bị lỗi trên các  phiên bản wordpress

Nhược điểm

Nó sẽ tự động lưu nên mình ko kiểm soát được số lượng, dung lương cũng như tên của các file ảnh đó.

Để sử đụng bạn copy đoạn code sau vào file functions.php trong thư mục theme bạn đang sử dụng nhé

 

class Auto_Save_Images{
 
  function __construct(){   
    
    add_filter( 'content_save_pre',array($this,'post_save_images') ); 
  }
  
  function post_save_images( $content ){
    if( ($_POST['save'] || $_POST['publish'] )){
      set_time_limit(240);
      global $post;
      $post_id=$post->ID;
      $preg=preg_match_all('/<img.*?src="(.*?)"/',stripslashes($content),$matches);
      if($preg){
        foreach($matches[1] as $image_url){
          if(empty($image_url)) continue;
          $pos=strpos($image_url,$_SERVER['HTTP_HOST']);
          if($pos===false){
            $res=$this->save_images($image_url,$post_id);
            $replace=$res['url'];
            $content=str_replace($image_url,$replace,$content);
          }
        }
      }
    }
    remove_filter( 'content_save_pre', array( $this, 'post_save_images' ) );
    return $content;
  }
  
  function save_images($image_url,$post_id){
    $file=file_get_contents($image_url);
    $post = get_post($post_id);
    $posttitle = $post->post_title;
    $postname = sanitize_title($posttitle);
    $im_name = "$postname-$post_id.jpg";
    $res=wp_upload_bits($im_name,'',$file);
    $this->insert_attachment($res['file'],$post_id);
    return $res;
  }
  
  function insert_attachment($file,$id){
    $dirs=wp_upload_dir();
    $filetype=wp_check_filetype($file);
    $attachment=array(
      'guid'=>$dirs['baseurl'].'/'._wp_relative_upload_path($file),
      'post_mime_type'=>$filetype['type'],
      'post_title'=>preg_replace('/\.[^.]+$/','',basename($file)),
      'post_content'=>'',
      'post_status'=>'inherit'
    );
    $attach_id=wp_insert_attachment($attachment,$file,$id);
    $attach_data=wp_generate_attachment_metadata($attach_id,$file);
    wp_update_attachment_metadata($attach_id,$attach_data);
    return $attach_id;
  }
}
new Auto_Save_Images();

Ngoài các sự dụng đoạn code này các bạn có thể sử dụng plugins, chức năng cũng tương tự

QQWorld Auto Save Images

Nguồn: qnet88

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button