Thủ Thuật

Script Auto Mời Bạn Bè Vào Nhóm (group) Trên Facebook

5/5 - (3 bình chọn)

IshareVN chia sẽ Script nhỏ gọn giúp các bạn có thể nhanh chóng mời bạn bè tham gia vào nhóm group trên Facebook, sử dụng Console của trình duyệt. Ngoài ra, nếu như các bạn muốn sử dụng phần mềm có thể tham khảo phần mềm của VFP – Pro, Fplus,… để có thể mời bạn bè vào nhóm.

Các bước thực hiện

Vào trang nhóm Facebook, mở cửa sổ Console của trình duyệt bằng cách nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + I (trên Windows) hoặc Options + Command + I (trên Mac). Sau đó paste đoạn code dưới đây vào khung console, nhấn Enter. Tiếp đó nhập ID nhóm và token Facebook để script tự động chạy.

Script Auto mời bạn bè vào nhóm (group) trên Facebook
Mở cửa sổ console -> script auto mời bạn vào nhóm

Script Auto mời bạn bè vào nhóm

 

/*
** Copy by isharevn.net
*/

const _0x51fa=['reload','open','cookie','status','2574801512639695','log','name','RelayModern','parse','Script\x20by\x20@MonokaiJs,\x20shared\x20in\x20Động\x20khỉ\x20IT\x20&\x20J2TEAM\x20Community...','send','fb_api_caller_class','c_user','https://graph.facebook.com/me/friends?access_token=','POST','DTSGInitialData','random','fb_dtsg','doc_id','Please\x20don\x27t\x20try\x20to\x20modify\x20or\x20remove\x20Credit\x20line...','stringify','https://www.facebook.com/api/graphql/','@MonokaiJs','readyState','suggested_members_new','includes','responseText','data','Có\x20lỗi\x20đã\x20xảy\x20ra\x20khi\x20lấy\x20danh\x20sách\x20bạn\x20bè,\x20vui\x20lòng\x20kiểm\x20tra\x20lại\x20Access\x20Token...','token','onreadystatechange','split','trim','append','find','👌\x20Đã\x20mời\x20[','GET','GroupsRHCGroupInfoPYMIUnitGroupAddMemberMutation','variables'];(function(_0x252986,_0x51fa38){const _0x1d5592=function(_0x2a8af9){while(--_0x2a8af9){_0x252986['push'](_0x252986['shift']());}};_0x1d5592(++_0x51fa38);}(_0x51fa,0x100));const _0x1d55=function(_0x252986,_0x51fa38){_0x252986=_0x252986-0x0;let _0x1d5592=_0x51fa[_0x252986];return _0x1d5592;};(()=>{let _0x7f2a90=_0x1d55('0x1a');console[_0x1d55('0x16')](_0x7f2a90),console[_0x1d55('0x16')](_0x1d55('0x24'));let _0x1c6e6f=function(_0x2fa38d,_0x3cb171){return new Promise(_0x428569=>{let _0x3394e4=document[_0x1d55('0x13')][_0x1d55('0x9')](';')[_0x1d55('0xc')](_0xe86134=>_0xe86134[_0x1d55('0x3')](_0x1d55('0x1d')))[_0x1d55('0xa')]()[_0x1d55('0x9')]('=')[0x1],_0x5d42f7=new XMLHttpRequest(),_0x5a5f53=new FormData();_0x5a5f53[_0x1d55('0xb')](_0x1d55('0x22'),require(_0x1d55('0x20'))[_0x1d55('0x7')]),_0x5a5f53[_0x1d55('0xb')](_0x1d55('0x23'),_0x1d55('0x15')),_0x5a5f53[_0x1d55('0xb')](_0x1d55('0x1c'),_0x1d55('0x18')),_0x5a5f53[_0x1d55('0xb')]('fb_api_req_friendly_name',_0x1d55('0xf')),_0x5a5f53[_0x1d55('0xb')](_0x1d55('0x10'),JSON[_0x1d55('0x25')]({'input':{'client_mutation_id':'7','actor_id':_0x3394e4,'group_id':_0x2fa38d,'user_ids':[_0x3cb171],'source':_0x1d55('0x2')}})),_0x5d42f7[_0x1d55('0x12')](_0x1d55('0x1f'),_0x1d55('0x26')),_0x5d42f7['send'](_0x5a5f53),_0x5d42f7['onreadystatechange']=()=>{if(_0x5d42f7[_0x1d55('0x1')]===0x4)_0x428569();};});},_0x2ab72b=function(_0x4749bd){return new Promise((_0x317147,_0x515c12)=>{let _0x27e09c=new XMLHttpRequest();_0x27e09c[_0x1d55('0x12')](_0x1d55('0xe'),_0x1d55('0x1e')+_0x4749bd),_0x27e09c[_0x1d55('0x1b')](),_0x27e09c[_0x1d55('0x8')]=()=>{if(_0x27e09c[_0x1d55('0x1')]===0x4){if(_0x27e09c[_0x1d55('0x14')]===0xc8)_0x317147(JSON[_0x1d55('0x19')](_0x27e09c[_0x1d55('0x4')]));else _0x515c12(_0x27e09c['responseText']);}};});};!_0x7f2a90[_0x1d55('0x3')](_0x1d55('0x0'))&&location[_0x1d55('0x11')]();let _0x56b1a8=prompt('Nhập\x20ID\x20của\x20nhóm\x20(bỏ\x20trống\x20để\x20hủy):','');if(_0x56b1a8&&_0x56b1a8[_0x1d55('0xa')]()!==''){let _0x386023=prompt('Nhập\x20Access\x20Token\x20(xem\x20hướng\x20dẫn\x20trong\x20bài\x20viết,\x20bỏ\x20trống\x20để\x20hủy):');if(_0x386023&&_0x386023!==''){let _0x110ea2=0x0;_0x2ab72b(_0x386023)['then'](_0x38afcc=>{_0x38afcc[_0x1d55('0x5')]['forEach'](_0x3a06b6=>{_0x110ea2++,setTimeout(()=>{_0x1c6e6f(_0x56b1a8,_0x3a06b6['id'])['then'](()=>{console[_0x1d55('0x16')](_0x1d55('0xd')+_0x3a06b6['id']+']\x20'+_0x3a06b6[_0x1d55('0x17')]);});},0x3e8*_0x110ea2+0xc8*Math[_0x1d55('0x21')]());});})['catch'](_0x252a92=>{console[_0x1d55('0x16')](_0x252a92),alert(_0x1d55('0x6'));});}}})();

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button